دوره 9، شماره 18 - ( 9-1398 )                   جلد 9 شماره 18 صفحات 91-71 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

latifi fard M, akbari yazdi H, saffari M. Would Team Reputation Effect on Spectator Supportive Behavior?. JRSM 2019; 9 (18) :71-91
URL: http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2601-fa.html
لطیفی فرد مهدی، اکبری یزدی حسین، صفاری مرجان. آیا خوش‌نامی تیم محرکی بر رفتارهای حمایتی تماشاگران خواهد بود؟. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 1398; 9 (18) :71-91

URL: http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2601-fa.html


1- دانشگاه تربیت مدرس ، Mahdi_latifi2001@yahoo.com
2- دانشگاه خوارزمی
3- دانشگاه تربیت مدرس
چکیده:   (2639 مشاهده)
اگرچه خوش‌نامی اخیراً وارد ورزش شده است اما رفتارهای حمایتی مسئله‌ی جدیدی نیست و همیشه موردتوجه تیم‌های ورزشی قرار داشته است. هدف پژوهش حاضر این است که مشخص کند آیا، خوش‌نامی تیم می‌تواند موجب بروز رفتارهای حمایتی تماشاگران شود؟ در این پژوهش تعداد 580 نفر به‌عنوان نمونه از جامعه تماشاگران تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران انتخاب شد. پرسشنامه‌ها به دلیل مؤلفه‌ی هیجانی خوش‌نامی به‌صورت آنلاین توزیع شد تا عواطف روز بازی بر پاسخ تماشاگران اثرگذار نباشد. پرسشنامه خوش‌نامی تیم چانگ و همکاران (2015) شامل 6 مؤلفه و 19 گویه، رفتارهای حمایتی و ادراک خوش‌نامی پونزی و همکاران (2011) هرکدام 4 گویه بودند که در طیف پنج ارزشی لیکرت تنظیم شد. برای روایی محتوایی پرسشنامه‌ها از نظرات 7 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و از تحلیل عاملی تأییدی برای روایی سازه استفاده شد. خوش‌نامی تیم، بدون حضور ادراک خوش‌نامی 0.42 اما با حضور ادراک خوش‌نامی 0.24 از رفتارهای حمایتی را پیش‌بینی پذیر کرد. همچنین ادراک خوش‌نامی، به‌عنوان یک سازه هیجانی اثر بیشتری نسبت به مؤلفه‌ی شناختی بر رفتارهای حمایتی دارد.
متن کامل [PDF 1261 kb]   (701 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت ورزشی
دریافت: 1396/10/20 | پذیرش: 1397/4/17 | انتشار: 1398/11/19

فهرست منابع
1. 29. سایت رسمی لیگ برتر ایران، [http://iranleague.ir]؛ http://iranleague.ir/Home/About، 2016
2. بخشنده، حسین. جلالی فراهانی، مجید. سجادی، سید نصرالله. & سید نصرالله. (2016). بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر خوش‌نامی تیم‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی, 4(16), 25-33.‎
3. Neville, B. A. Bell, S. J. & Mengüç, B. (2005). (Corporate reputation, stakeholders and the social performance-financial performance relationship). European Journal of Marketing, 39(9/10), 1184-1198. [DOI:10.1108/03090560510610798]
4. 2. Freeman, R. E. (1984). (Strategic management: A stakeholder approach). Cambridge University Press.
5. Walsh, G., & Beatty, S. E. (2007). (Customer-based corporate reputation of a service firm: scale development and validation). Journal of the Academy of Marketing Science, 35(1), 127-143. [DOI:10.1007/s11747-007-0015-7]
6. Gray, E. R., & Balmer, J. M. (1998). (Managing corporate image and corporate reputation). Long range planning, 31(5), 695-702. [DOI:10.1016/S0024-6301(98)00074-0]
7. Stacks, D. W., Dodd, M. D., & Men, L. R. (2013). (Corporate reputation measurement and evaluation). The Handbook of Communication and Corporate Reputation, 559-573. [DOI:10.1002/9781118335529.ch44]
8. Benoit, W. L. (2013). (Image Repair Theory and corporate reputation). The handbook of communication and corporate reputation, 213-221. [DOI:10.1002/9781118335529.ch19]
9. Caruana, A., Cohen, C., & Krentler, K. A. (2006). (Corporate reputation and shareholders' intentions: An attitudinal perspective). Journal of brand management, 13(6), 429-440. [DOI:10.1057/palgrave.bm.2540284]
10. Hall, R. (1992). (The strategic analysis of intangible resources). Strategic management journal, 13(2), 135-144. [DOI:10.1002/smj.4250130205]
11. Weigelt, K., & Camerer, C. (1988). (Reputation and corporate strategy: A review of recent theory and applications). Strategic management journal, 9(5), 443-454. [DOI:10.1002/smj.4250090505]
12. Keh, H. T., & Xie, Y. (2009). (Corporate reputation and customer behavioral intentions: The roles of trust, identification and commitment). Industrial Marketing Management, 38(7), 732-742. [DOI:10.1016/j.indmarman.2008.02.005]
13. Dierickx, I., & Cool, K. (1989). (Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage). Management science, 35(12), 1504-1511. [DOI:10.1287/mnsc.35.12.1504]
14. Jang, W., Jae Ko, Y., & Chan-Olmsted, S. M. (2015). (Spectator-based sports team reputation: scale development and validation). International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 16(3), 52-72. [DOI:10.1108/IJSMS-16-03-2015-B005]
15. Walsh, G., Beatty, S. E., & Shiu, E. M. (2009). (The customer-based corporate reputation scale: Replication and short form). Journal of Business Research, 62(10), 924-930. [DOI:10.1016/j.jbusres.2007.11.018]
16. Kesenne, S. (2001). (The different impact of different revenue sharing systems on the competitive balance in professional team sports). European Sport Management Quarterly, 1(3), 210-218. [DOI:10.1080/16184740108721897]
17. Simcic Bronn, P. (2007). (Relationship outcomes as determinants of reputation). Corporate Communications: An International Journal, 12(4), 376-393. [DOI:10.1108/13563280710832524]
18. Caruana, A., & Chircop, S. (2000). (Measuring corporate reputation: A case example). Corporate Reputation Review, 3(1), 43-57. [DOI:10.1057/palgrave.crr.1540098]
19. Colleoni, E. (2013). (CSR communication strategies for organizational legitimacy in social media). Corporate Communications: an international journal, 18(2), 228-248. [DOI:10.1108/13563281311319508]
20. Pérez, A. (2015). (Corporate reputation and CSR reporting to stakeholders: Gaps in the literature and future lines of research). Corporate Communications: An International Journal, 20(1), 11-29. [DOI:10.1108/CCIJ-01-2014-0003]
21. Brammer, S., & Millington, A. (2005). (Corporate reputation and philanthropy: An empirical analysis). Journal of business ethics, 61(1), 29-44. [DOI:10.1007/s10551-005-7443-4]
22. Walker, M., & Kent, A. (2009). (Do fans care? Assessing the influence of corporate social responsibility on consumer attitudes in the sport industry). Journal of Sport Management, 23(6), 743-769. [DOI:10.1123/jsm.23.6.743]
23. Van Leeuwen, L., Quick, S., & Daniel, K. (2002). (The sport spectator satisfaction model: A conceptual framework for understanding the satisfaction of spectators). Sport Management Review, 5(2), 99-128. [DOI:10.1016/S1441-3523(02)70063-6]
24. Fombrun, C. J., Ponzi, L. J., & Newburry, W. (2015). (Stakeholder tracking and analysis: The RepTrak® system for measuring corporate reputation). Corporate Reputation Review, 18(1), 3-24. [DOI:10.1057/crr.2014.21]
25. Davis, G. F. (2005). (New directions in corporate governance). Annual review of sociology, 143-162. [DOI:10.1146/annurev.soc.31.041304.122249]
26. Eberl, M., & Schwaiger, M. (2005). (Corporate reputation: disentangling the effects on financial performance). European Journal of Marketing, 39(7/8), 838-854. [DOI:10.1108/03090560510601798]
27. Siano, A., Kitchen, P. J., & Giovanna Confetto, M. (2010). (Financial resources and corporate reputation: Toward common management principles for managing corporate reputation). Corporate Communications: An International Journal, 15(1), 68-82. [DOI:10.1108/13563281011016840]
28. Doorley, J., & Garcia, H. F. (2011).( Reputation management: The key to successful public relations and corporate communication). Routledge.
29. Newburry, W. (2010). (Reputation and supportive behavior: Moderating impacts of foreignness, industry and local exposure). Corporate Reputation Review, 12(4), 388-405. [DOI:10.1057/crr.2009.27]
30. Ponzi, L. J., Fombrun, C. J., & Gardberg, N. A. (2011). (RepTrak™ pulse: Conceptualizing and validating a short-form measure of corporate reputation). Corporate Reputation Review, 14(1), 15-35. [DOI:10.1057/crr.2011.5]
31. Dollinger, M. J., Golden, P. A., & Saxton, T. (1997). (The effect of reputation on the decision to joint venture). Strategic Management Journal, 127-140. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199702)18:2<127::AID-SMJ859>3.0.CO;2-H [DOI:10.1002/(SICI)1097-0266(199702)18:23.0.CO;2-H]
32. Rohde, M., & Breuer, C. (2017). (The market for football club investors: a review of theory and empirical evidence from professional European football). European Sport Management Quarterly, 17(3), 265-289. [DOI:10.1080/16184742.2017.1279203]
33. Hillenbrand, C., & Money, K. (2007). (Corporate responsibility and corporate reputation: Two separate concepts or two sides of the same coin?). Corporate Reputation Review, 10(4), 261-277. [DOI:10.1057/palgrave.crr.1550057]
34. Thevissen, F. (2002). (Belgium: corporate reputation in the eye of the Beholder). Corporate Reputation Review, 4(4), 318-326. [DOI:10.1057/palgrave.crr.1540153]
35. Filo, K., Lock, D., & Karg, A. (2015). (Sport and social media research: A review). Sport management review, 18(2), 166-181. [DOI:10.1016/j.smr.2014.11.001]
36. Einwiller, S. A., Carroll, C. E., & Korn, K. (2010). (Under what conditions do the news media influence corporate reputation? The roles of media dependency and need for orientation). Corporate Reputation Review, 12(4), 299-315. [DOI:10.1057/crr.2009.28]
37. Dutot, V., & Castellano, S. (2015). (Designing a measurement scale for e-reputation). Corporate Reputation Review, 18(4), 294-313. [DOI:10.1057/crr.2015.15]
38. Hunter, M. L., & Soberman, D. A. (2010). ('The Equalizer': Measuring and Explaining the Impact of Online Communities on Consumer Markets). Corporate Reputation Review, 13(4), 225-247. [DOI:10.1057/crr.2010.25]
39. Sanderson, J., & Gramlich, K. (2016). ("You Go Girl!": Twitter and Conversations about Sport Culture and Gender). Sociology of Sport Journal, 33(2), 113-123. [DOI:10.1123/ssj.2015-0048]
40. Sung, M., & Yang, S. U. (2009). (Student-university relationships and reputation: a study of the links between key factors fostering students' supportive behavioral intentions towards their university). Higher Education, 57(6), 787-811. [DOI:10.1007/s10734-008-9176-7]
41. Kaynak, E., Salman, G. G., & Tatoglu, E. (2008). (An integrative framework linking brand associations and brand loyalty in professional sports). Journal of Brand Management, 15(5), 336-357. [DOI:10.1057/palgrave.bm.2550117]
42. Hong, S. Y., & Yang, S. U. (2009). (Effects of reputation, relational satisfaction, and customer-company identification on positive word-of-mouth intentions). Journal of Public Relations Research, 21(4), 381-403. [DOI:10.1080/10627260902966433]
43. Shamma, H. M., & Hassan, S. S. (2009). (Customer and non-customer perspectives for examining corporate reputation). Journal of Product & Brand Management, 18(5), 326-337. [DOI:10.1108/10610420910981800]
44. Vidaver-Cohen, D. (2007). (Reputation beyond the rankings: A conceptual framework for business school research). Corporate Reputation Review, 10(4), 278-304. [DOI:10.1057/palgrave.crr.1550055]
45. De Leaniz, P. M. G., & del Bosque Rodríguez, I. R. (2016). (Corporate image and reputation as drivers of customer loyalty). Corporate Reputation Review, 19(2), 166-178. [DOI:10.1057/crr.2016.2]
46. Pansari, A., & Kumar, V. (2016). (Customer engagement: The construct, antecedents, and consequences). Journal of the Academy of Marketing Science, 1-18.
47. Horgan, I., Ahsan, K., & Miah, S. (2016). (The importance of attributional trust to corporate). [DOI:10.1080/15332667.2016.1209045]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb