پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و چشم انداز نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اهداف:

اشاعه و نشر تحقیقات و پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

ارایه راه حل های علمی مبتنی بر فرهنگ اسلامی متناسب با نیازهای جامعه امروز در زمینه مسایل ورزشی

فراهم نمودن زمینه مناسب برای تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقی کشور در زمینه ورزش

حوزه موضوعی:

 مدیریت ورزشی (تمامی رشته گرایش ها)
رفتار حرکتی (تمامی رشته گرایش ها)
  - مدیریت رویداد؛
  - بازی ها؛
  - حاکمیت و سیاست در سازمان های ورزشی.
  - مدیریت ورزش بین المللی؛
  - مسائل حقوقی در مدیریت ورزش.
  - مدیریت رویدادهای ورزشی؛
  - عمل حرکتی؛
  - رفتار حرکتی؛
  - مهارت حرکتی؛
  - تمرینات بدنی؛
  - سلامت عمومی؛
  - مدیریت کسب و کار ورزشی؛
  - ارتباطات ورزشی؛
  - روانشناسی مصرف کننده ورزشی؛
  - فرهنگ ورزش؛
  - توسعه ورزش؛
  - اقتصاد ورزش؛
  - کارآفرینی ورزشی؛
  - رویداد ورزشی و گردشگری؛
  - امور مالی ورزش؛
  - حاکمیت ورزش؛
  - مدیریت منابع انسانی ورزش؛
  - قانون ورزش؛
  - مدیریت ورزش؛
  - بازاریابی ورزشی؛
  - رسانه های ورزشی؛
  - سازمان ورزش؛
  - فلسفه و اخلاق ورزش؛
  - سیاست ورزشی؛
  - روانشناسی ورزش؛
  - جامعه شناسی ورزش؛
  - گردشگری ورزشی
  - اداره ورزش؛
  - مدیریت رویدادهای ورزشی؛
  - مدیریت اماکن ورزشی؛
  - مدیریت استراتژیک در ورزش؛
  - ارتباطات استراتژیک ورزشی

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی:
http://jrsm.khu.ac.ir/find-1.42.18.fa.html
برگشت به اصل مطلب