پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/25 | 

شما می توانید از طریق ارسال ایمیل به آدرس journalrsmyahoo.com با ما در ارتباط باشید.

همچنین شماره تماس دفتر نشریه: ۰۲۱۲۲۲۲۳۳۹۷
حضور مدیر اجرایی در دفتر نشریه :
روز چهارشنبه
لطفا موارد پیگیری مقاله را از طریق ایمیل نشریه ارسال نمایید.

تهران، انتهای میرداماد - انتهای خیابان رازان جنوبی - مجموعه شهید کشوری -دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی


کدپستی: ۳۳۱۱۱-۱۵۴۴۷

 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی:
http://jrsm.khu.ac.ir/find.php?item=1.119.28.fa
برگشت به اصل مطلب