هیات تحریریهدکتر پژمان معتمدی
مدیر مسئول
دانشگاه خوارزمی
pezhman.motamedikhu.ac.ir
دکتر عباس بهرام
سردبیر
دانشگاه خوارزمی
bahramkhu.ac.ir
دکتر رسول یاعلی
مدیر داخلی
دانشگاه خوارزمی
r.yaalikhu.ac.ir
کاظم شیخلر
مدیر اجرایی
دانشگاه خوارزمی

دکتر رضا عبدالهی پور
عضو هیات تحریریه- دانشیار رفتار حرکتی
Palacký University, Olomouc, Czech Republic
reza.abdollahipourupol.cz
دکتر سید نصراله سجادی
عضو هیات تحریریه- استاد مدیریت ورزشی
دانشگاه تهران
nsajjadiut.ac.ir
دکتر احمدرضا موحدی
عضو هیات تحریریه- استاد رفتار حرکتی
دانشگاه اصفهان
armovahediyahoo.com
دکتر رحیم رمضانی نژاد
عضو هیات تحریریه- استاد مدیریت ورزشی
دانشگاه گیلان
rramzaniguilan.ac.ir
دکتر محمد تقی اقدسی
عضو هیات تحریریه- استاد رفتار حرکتی
دانشگاه تبریز
mt.aghdasiyahoo.com
دکتر نجف آقایی
عضو هیات تحریریه- دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه خوارزمی
najaf.aghaeikhu.ac.ir
دکتر مهدی سهرابی
عضو هیات تحریریه- استاد رفتار حرکتی
دانشگاه فردوسی مشهد
mesohrabiyahoo.com
دکتر حسن خلجی
عضو هیات تحریریه- دانشیار رفتار حرکتی
دانشگاه اراک
h-khalajiaraku.ac.ir
آقای دکتر علیرضا الهی
عضو هیات تحریریه- دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه خوارزمی
alirezaelahikhu.ac.ir
آقای دکتر عباس بهرام
عضو هیات تحریریه- استاد رفتار حرکتی
دانشگاه خوارزمی
bahramkhu.ac.ir
خانم دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی
عضو هیات تحریریه، دانشیار رفتار حرکتی
دانشگاه تهران
shahzadtahmasebut.ac.ir
خانم دکتر مریم مختاری دینانی
عضو هیات تحریریه، دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه الزهرا
m.mokhtaridinanialzahra.ac.ir
خانم دکتر فریبا عسکریان
عضو هیات تحریریه، استاد مدیریت ورزشی
دانشگاه تهران
askarianut.ac.ir
آقای دکتر اصغر افشار جهانشاهی
عضو هیات تحریریه، استاد مدیریت ورزشی
IPADE business school of Pan-American university Mexico City, Mexic
afsharpucp.edu.pe
آقای دکتر حمید صالحی
عضو هیات تحریریه، دانشیار رفتار حرکتی
دانشگاه اصفهان
salehispr.ui.ac.ir
آقای دکتر مسعود زنگنه
عضو هیات تحریریه، استاد مدیریت ورزشی
Faculty of Liberal Arts & Sciences, Humber College Institute of Technology and Advanced Learning, Toronto, Canada
masood.zangenehguelphhumber.ca
آقای دکتر رسول یاعلی
عضو هیات تحریریه، دانشیار رفتار حرکتی
دانشگاه خوارزمی
r.yaalikhu.ac.ir
آقای دکتر احسان زارعیان
عضو هیات تحریریه، دانشیار رفتار حرکتی
دانشگاه علامه طباطبایی
e.zareianatu.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb