آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1403) سال گذشته (1402) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 5 66 9 39 770
پذیرفته شده 0 23 0 9 262
رد شده 5 43 9 30 508
نرخ پذیرش 0% 35% 0% 23% 34%
نرخ عدم پذیرش 100% 65% 100% 77% 66%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1403) سال گذشته (1402) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 0 223.36 0 196.39 294.82
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 0 10.58 0 0 615.9

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1403) سال گذشته (1402) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
پژوهشي 0 20 0 8 238
كاربردي 0 3 0 1 22
گزارش مورد 0 0 0 0 2

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1403) سال گذشته (1402) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 0 32,578 0 7,930 1,169,158
دریافت فایل مقالات 0 1,910 0 469 330,616

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 88 7
مقالات دارای دو نویسنده: 227 58
مقالات دارای سه نویسنده: 541 153
مقالات دارای چهار نویسنده: 249 79
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 36 14

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه خوارزمی 269 99
54
دانشگاه تهران 258 97
39
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 165 56
9
دانشگاه ارومیه 84 38
5
دانشگاه تبریز 78 32
7
دانشگاه فردوسی 77 28
7
دانشگاه شهید بهشتی 73 27
8
دانشگاه رازی 73 30
5
دانشگاه مازندران 65 27
3
دانشگاه تربیت مدرس 64 21
5
دانشگاه گیلان 63 22
8
دانشگاه شهید چمران 58 17
4
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 55 21
7
دانشگاه اصفهان 50 22
10
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 47 14
2
دانشگاه الزهرا 46 17
1
دانشگاه علامه طباطبایی 39 16
2
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 31 15
2
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 31 10
دانشگاه صنعتی شاهرود 30 9
4
دانشگاه قم 27 13
4
دانشگاه پیام نور تهران 25 8
1
دانشگاه یزد 25 12
3
خوارزمی 25 7
4
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 24 13
2
دانشگاه فرهنگیان 23 13
1
دانشگاه پیام نور 23 8
2
دانشگاه شیراز 23 7
2
دانشگاه آزاد اسلامی کرج 23 10
2
دانشگاه کردستان 23 10
2
دانشگاه اراک 22 9
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 22 9
2
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود 20 6
1
دانشگاه جامع امام حسین 18 5
1
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان 18 9
4
پژوهشگاه علوم ورزشی 17 7
1
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان 17 4
دانشگاه حکیم سبزواری 16 5
1
دانشگاه شهید باهنر 16 8
1
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج 16 4
دانشگاه لرستان 16 7
3
دانشگاه بوعلی سینا 16 8
3
دانشگاه سمنان 15 3
2
دانشگاه محقق اردبیلی 15 7
2
دانشگاه آزاد اسلامی ساری 14 5
2
دانشگاه آزاد ساری 13 4
دانشگاه بین المللی امام رضا 13 3
دانشگاه شهرکرد 13 5
2
دانشگاه ازادمشهد 12 3
دانشگاه جهرم 12 5
1

بروزرسانی: 1403/4/8

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb