آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1401) سال گذشته (1400) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 16 79 10 32 663
پذیرفته شده 2 27 2 7 228
رد شده 14 52 8 25 435
نرخ پذیرش 13% 34% 20% 22% 34%
نرخ عدم پذیرش 88% 66% 80% 78% 66%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1401) سال گذشته (1400) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 41.91 214.01 41.91 190.68 288.17
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 0 232.02 0 0 644.75

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1401) سال گذشته (1400) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
پژوهشي 2 27 2 7 208
كاربردي 0 0 0 0 18
گزارش مورد 0 0 0 0 2

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1401) سال گذشته (1400) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 140 13,103 140 981 702,089
دریافت فایل مقالات 23 44 23 23 212,011

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 82 6
مقالات دارای دو نویسنده: 207 51
مقالات دارای سه نویسنده: 494 139
مقالات دارای چهار نویسنده: 224 68
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 35 13

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه خوارزمی 244 93
53
دانشگاه تهران 239 88
33
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 151 49
8
دانشگاه فردوسی 74 27
6
دانشگاه رازی 69 28
5
دانشگاه ارومیه 67 29
3
دانشگاه شهید بهشتی 65 26
7
دانشگاه تبریز 62 26
5
دانشگاه مازندران 62 25
3
دانشگاه شهید چمران 58 17
3
دانشگاه تربیت مدرس 56 19
5
دانشگاه گیلان 51 18
8
دانشگاه اصفهان 47 21
9
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 45 14
2
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 45 17
3
دانشگاه الزهرا 43 16
1
دانشگاه علامه طباطبایی 36 15
2
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 31 10
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 31 15
1
دانشگاه صنعتی شاهرود 27 8
4
دانشگاه پیام نور 25 9
3
خوارزمی 25 7
4
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 24 13
2
دانشگاه کردستان 23 10
2
دانشگاه اراک 22 9
دانشگاه پیام نور تهران 21 6
دانشگاه شیراز 21 7
1
دانشگاه یزد 20 9
3
دانشگاه آزاد اسلامی کرج 20 8
1
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 19 8
1
دانشگاه قم 19 11
3
پژوهشگاه علوم ورزشی 17 7
1
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان 17 4
دانشگاه حکیم سبزواری 16 5
1
دانشگاه فرهنگیان 16 9
دانشگاه جامع امام حسین 16 5
1
دانشگاه شهید باهنر 16 8
1
دانشگاه لرستان 16 7
3
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج 14 3
دانشگاه آزاد اسلامی ساری 14 5
1
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان 14 8
3
دانشگاه آزاد ساری 13 4
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود 13 4
دانشگاه ازادمشهد 12 3
دانشگاه شمال 12 3
دانشگاه محقق اردبیلی 12 5
1
دانشگاه بوعلی سینا 12 7
3
دانشگاه آزاد اسلامی جهرم 11 3
دانشگاه جهرم 11 3
1
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 11 5

بروزرسانی: 1401/8/17

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb