XML English Abstract Print


1- دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
2- دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران ، mtalebpour@um.ac.ir
3- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای تهران، ایران
چکیده:   (874 مشاهده)
هدف پژوهش بررسی رابطه و عوامل موثر بر انگیزه خرید و حسرت پس از خرید مشتریان عمده محصولات ورزشی بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و براساس ماهیت و روش، از نوع پژوهش‌های توصیفی و پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان محصولات ورزشی استان خراسان رضوی در سال 1398 بودند که طبق حجم نمونه کوکران تعداد 384 نفر با روش خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه های استاندارد حسرت پس از خرید دلاکروئیس و همکاران (2007) و بررسی انگیزه‌های خرید مصرف‌کنندگان ایرانی حیدرزاده و بهرامی (1394) را تکمیل نمودند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها تحت نرم افزا‌رهای SPSS و AMOS انجام شد. نتایج نشان داد که متغیر انگیزه خرید به ترتیب تحت تاثیر عواملی همچون خرید در حراجی، خرید فایده نگر، خرید لذتی، ایفای نقش، هوشیاری و آگاهی از برند، انگیزه حسی و خرید الهام‌بخش، آگاهی از کیفیت، خرید اجتماعی، خرید تفریحی و خرید ارزشی قرار دارد. همچنین دو بعد احساس پشیمانی بعد از خرید و احساس پشیمانی و حسرت ناشی از خرید نکردن دو عامل تبیین‌کننده متغیر حسرت خرید بودند. از طرفی مشاهده شد که بین انگیزه‌خرید و حسرت خرید همبستگی وجود دارد و مدل ارتباط انگیزه خرید و حسرت خرید از برازش مناسبی برخوردار بود. بنابراین شناسایی انگیزه‌های خرید می‌تواند برای صاحبان، بازاریابان و فروشندگان فروشگاه‌های لوازم ورزشی در ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان مؤثر واقع گردد.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت ورزشی
دریافت: 1399/12/11 | پذیرش: 1400/9/21 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1400/9/21

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.