دوره 8، شماره 16 - ( 9-1397 )                   جلد 8 شماره 16 صفحات 81-71 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


چکیده:   (7066 مشاهده)
تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت مدیریت کیفیت در فدراسیون های پایه و پرمدال بر مبنای رویکرد تلفیقی EFQM-AHP صورت پذیرفته است. روش انجام تحقیق به صورت توصیفی- پیمایشی بود  و در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی (AHP) معیارهای مدل تعالی سازمانی توسط مدیران عالی فدراسیون های مذکور وزندهی شدند و سپس پرسشنامه استاندارد 50 سوالی تعالی سازمانی (EFQM) که توسط موسسه مذکور طراحی شده است، جهت بررسی وضعیت مدیریت کیفیت و تعالی در این فدراسیون ها بین نمونه آماری تحقیق (150 نفر) توزیع شد. نتایج اولویت بندی و تحلیل سلسله مراتبی معیارهای تعالی سازمانی نشان داد که به ترتیب معیارهای نتایج کلیدی عملکرد، استراتژی، رهبری، نتایج مشتری، نتایج کارکنان، شراکت ها و منابع، نتایج جامعه، فرایندها، محصولات و خدمات و کارکنان بیشترین وزن را داشتند و نتایج خودارزیابی نیز بیانگر این است که فدراسیون های شنا، دوچرخه سواری، تیراندازی، ژینماستیک، قایقرانی، دوومیدانی و بوکس به ترتیب بیشترین تا کمترین اولویت را در مولفه های تعالی سازمانی دارا هستند. نتایج به دست آمده نشان میدهد که پیاده سازی رویکردهای مدیریت کیفیت با توجه به نکات راهنمای ذکر شده در مدل تعالی سازمانی یا سایر مدل های مشابه در فدراسیون های مذکور الزامی است و تعیین کننده موفقیت سازمان در عرصه های بین المللی می باشد.
متن کامل [PDF 1378 kb]   (2244 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت ورزشی
دریافت: 1395/11/14 | پذیرش: 1396/4/12 | انتشار: 1397/9/8

فهرست منابع
1. جارویس، مت؛1380، روانشناسی ورزشی، ترجمه نورعلی خواجوند، تهران: انتشارات کوثر
2. خسروی‌زاده، اسفندیار؛ حمیدی، مهرزاد؛ یدالهی، جهانگیر و خبیری، محمّد؛ 1392؛ تدوین راهبردها و تعیین موقعیت راهبردی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران؛ دوفصلنامه مدیریت و توسعه ورزش؛ شماره اول؛ صص 11-27
3. رمضانی نژاد، رحیم؛ 1382؛ المپیزم : تفکر تربیتی کوبرتن؛ المپیک؛ شماره 23 .
4. جکسون، راجر؛ پالمر، ریچارد؛1383؛ راهنمای مدیریت ورزشی ؛ گروه مترجمان؛ چاپ سوم؛ کمیته ملّی المپیک جمهوری اسلامی ایران
5. سجادی نصراله ؛ 1386؛ جنبش المپیک را چه مشکلاتی تهدید می کند ؟ تاریخ نامه ورزش ایران زمین (1)؛ گردآوری باستانی راد حسن و همکاران؛ چاپ اول؛ کمیته ملّی المپیک جمهوری اسلامی ایران .
6. خسروی‌زاده، اسفندیار؛ حمیدی، مهرزاد؛ 1391؛ مدیریت استراتژیک در سازمان های ورزشی؛ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ تهران
7. اکبری یزدی،حسین، حمیدی، مهرزاد؛ سجادی، سید نصرالله و خبیری، محمد؛ 1393؛ بررسی و تحلیل کیفیت خدمات در لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای مدل سروکوال؛ مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 25، صص 15-38
8. معماری، ژاله؛ خبیری، محمد، حمیدی مهرزاد؛ کاظم نژاد انوشیروان؛ یدالهی فارسی جهانگیر؛ 1387 ؛ مدل سازی آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور ؛ نشریه حرکت؛ شماره 35؛ صص 47-67
9. احمدی حدید، اعظم؛ 1390، بررسی و مقایسه میزان رضایت استفاده کنندگان از باشگاه های ورزشی خصوصی و دولتی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران
10. نایب زاده، شهناز و فتاحی زارچ، محمد مجید؛ 1388، ارزیابی کیفیت خدمات در دفاتر پلیس+ 10 با استفاده از روش سروکوال؛ مجله مدیریت بازاریابی؛ سال چهارم، شماره7 ؛ صص 115-136
11. فیض اللهی، جواد؛ 1389؛ ارزیابی عملکرد بانک ملت با استفاده از مدل تعالی سازمانی (EFQM)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی؛ دانشگاه آزاد سنندج
12. صفری، حسین، غلامی، نفیسه و عبادی ضیایی، علیرضا؛ 1395؛ مدل های تعالی سازمانی؛ مهربان نشر؛ تهران
13. اکبری یزدی؛ حسین؛ 1387؛ بررسی تعالی سازمانی در دانشکده های منتخب تربیت بدنی کشور بر مبنای EFQM؛ پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی؛ دانشگاه تهران.
14. مرکز تعالی سازمانی؛ 1393؛ الگوی تعالی سازمانی ویرایش 93؛ انتشارات سازمان مدیریت صنعتی؛ تهران
15. اکبریان، مجتبی، نجفی، امیرعباس،1388؛ همراستاسازی مدل تعالی کیفیت اروپایی و مدیریت استراتژیک برای رسیدن به بهبود عملکرد، نشریه مدیریت صنعتی، دوره 1، شماره 2، صص 19-34
16. شمس، غلامرضا؛ بولوسار، کارلوس؛1389؛ ارزیابی میدانی مدل تعالی سازمانی EFQM به عنوان یک چارچوب مدیریت کیفیت فراگیر؛چشم انداز مدیریت دولتی؛ شماره 2؛ 124-109
17. خلیل زاده، منصور؛ فرجی، رسول؛ یاوری، یوسف و قهرمانی، مهری؛ 1392؛ بررسی و تحلیل تعالی سازمانی ادارات کل تربیت بدنی استان های کشور بر اساس مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت؛ نشریه علمی - پژوهشی، فصلنامه علوم ورزش ،سال پنجم، شماره یازدهم،صص 29-56
18. ابطحی نیا، عاطفه؛ میرکاظمی، سیده عذرا؛ کشتی دار، محمد؛ 1392؛ بهینه سازی ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگا ه ها با رویکرد ترکیبی BSC , EFQM ,DEA؛ پژوهش در ورزش دانشگاهی؛ شماره 3؛ صص27-52
19. جعفری، سیروس ، گودرزی، محمود ، فراهانی، ابوالفضل و ملک نیا، حمید رضا؛ 1391؛ مقایسه تعالی سازمانی در اداره کل و ادارات تربیت بدنی استان لرستان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM؛ مطالعات مدیریت ورزشی؛ شماره 14؛ صص 77-88
20. سازمان تربیت بدنی، 1387؛ آیین نامه کمیته ورزش های پایه و پرمدال؛ اسناد داخلی انتشار نیافته وزارت ورزش و جوانان.
21. طالقانی، محمد؛ حمیدی، ناصر و موسوی فر، سید علیرضا؛ 1391؛ طراحی سیستم ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تلفیقی AHP و TOPSIS و منطق رادار در مدل تعالی سازمانی EFQM؛ فصلنامه مدیریت توسعه و تحول؛ شماره 11، صص 25-32
22. برجعلی لو،نعیمه؛ عباسی ، محمدصادق و قرمزی، مسعود؛ 1392؛ ارائه مدل سنجش ارزیابی عملکردتعمیرات ونگهداری هواپیما با تلفیق مدل EFQM وBSC بر اساس روش فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) ( مطالعه موردی: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران"هما")؛ نشریه علمی- پژوهشی مهندسی هوانوردی؛سال پانزدهم، شماره اول،ص 23-41
23. میرفخرالدینی، سید حیدر؛ میرغفوری، سید حبیب اله و صیادی تورانلو، حسین؛ 1390؛ اولویت بندی پروژه های بهبود در مدل EFQM با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای یزد)؛ چشم انداز مدیریت صنعتی؛شماره 2 ؛صص 106-91
24. جمشیدی، عارفه؛1391؛ تدوین برنامه استراتژی فدراسیون دوچرخه سواری ج.ا.ا؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه تهران؛ پردیس کیش
25. همتی نژاد، مهر علی؛ خان زاده، شهرام ؛1387؛برنامه ریزی استراتژیک فدراسیون قایقرانی واسکی روی آب. مجموعه مقالات برگزیده همایش ملّی مدیریت ورزشی با تاکید بر سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران. تهران: آکادمی ملّی المپیک.
26. تندنویس، فریدون؛ قاسمی، محمد هادی ، 1386، مقایسۀ دیدگاه ورزشکاران، مربیان، و صاحب نظران در مورد راهکارهای پیشرفت بعد قهرمانی ورزش ژیمناستیک کشور، فصلنامه المپیک، سال پانزدهم، شماره 4 (پیاپی 40 )، صص 17-29
27. Kriemadis,Athansios-1997-Strategic Planning in Higher Education Athletic Departments - International Journal of Educational Management - Vol 11 -No 6 [DOI:10.1108/09513549710186803]
28. Rial, Belia Méndez ; Carral, José María Cancela; 2015;Quality Management Of Olympic, Non-Olympic And Paralympic Sport Federations;Journal of Sports Research, 2(4): 141-151 [DOI:10.18488/journal.90/2015.2.4/90.4.141.151]
29. Karastathis,Dimitris; Afthinos ,Υiannis; Gargalianos ,Dimitris; Theodorakis ,Nicholas D.;2014; The EFQM Excellence Model:An Exploratory Attempt for Assessing the Hellenic National Sport Federations; International Journal of Sport Management Recreation & Tourism, Vol.14, p.38-67 [DOI:10.5199/ijsmart-1791-874X-14c]
30. Bridges, Francis,.Roquemore, Libby. L;1996; Management for Athletic Sports Administration: Theory and Practice; E S M Books
31. Jean Loup - 2004 - Strategic and Performance Management of Olympic Sport Organizations - First Edition - Human Kinetics.
32. Coates, John - 2006 - AOC Strategic Plan for the Participation of the 2008 Australian Olympic Team -http://corporate.olympics.com.au
33. Knop, D. P., Hoecke, V. J. and Bosscher, D. V.2004, Quality management in sport clubs,
34. Mullin, B.J., Hardy,S.,Sutton,W.A.1993;sportmarketing,Champaign,Human kinetics Publication.
35. Sport England;2008; The Framework for Sport in England , Making England an Active and Successful Sporting Nation : A Vision for 2020 -- www.sportengland.org

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.