دوره 9، شماره 18 - ( 9-1398 )                   جلد 9 شماره 18 صفحات 146-127 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، fahim_pe@yahoo.com
چکیده:   (2626 مشاهده)
هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه عوامل مؤثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. جامعه آماری در مرحله کیفی، شامل 20 نفر از صاحب نظران محیط زیست و اساتید مدیریت ورزشی و در مرحله کمی، شامل تمامی مدیران ورزشی، کارشناسان محیط زیست و اساتید دانشگاه بود. تعداد نمونه با استفاده از نمونه گیری هدفمند قضاوتی در دسترس، 357 نفر تعیین شد. روایی محتوایی و سازه پرسشنامه تأیید و ضریب پایایی آن 86/0 محاسبه شد. نتایج پژوهش هفت عامل (آموزش و پژوهش، نیروی انسانی، فرهنگ و نگرش، قوانین و مقررات، کنترل و نظارت، مدیریت و برنامه ریزی و کالبدی) را به عنوان عوامل مؤثر شناسایی و معرفی نمود. این عوامل پرسشنامه ای شامل 39 گویه فراهم آورد که 77/61 درصد از واریانس بهره وری سبز را تبیین می نمود. همچنین شاخص های برازندگی تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول و دوم از ساختار پرسشنامه حمایت کرد. ابزار ساخته شده قابلیتی کاربردی دارد و از روایی و پایائی مناسب برخوردار است. از این رو پیشنهاد می شود در ارزیابی و مدیریت بهره وری سبز سازمان های ورزشی مورد استفاده قرار گیرد.
 
متن کامل [PDF 1516 kb]   (626 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت ورزشی
دریافت: 1397/8/27 | پذیرش: 1398/5/8 | انتشار: 1398/11/19

فهرست منابع
1. 1- فلاح، صابر، رضوی، سیدحمیدرضا، ایمانی، عبدالمجید و امامقلی زاده، سعید ،1394، شناسایی و رتبه بندی مولفه های استراتژی بهره وری سبز با رویکرد FAHP (سازمان مترو تهران)، نشریه پژوهش های مدیریت عمومی، شماره 28، 191-167.
2. اسدی، رضا ، 1391، بهره وری سبز کلید توسعه پایدار، ماهنامه استاندارد. تهران، شماره230، 11-6.
3. عابدی، زهرا و شریعتمداری، آیدا ،1395، نگاهی به بهره وری سبز، دوره آموزشی بهره وری سبز و محیط زیست، تهران
4. زمانی، محسن ،1390، شناسایی الزامات اجرا نظام بهره وری سبز و اولویت بندی آنها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره MCDM (مورد مطالعه شرکت سایپا) ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی، 167-1.
5. حاج حسینی مهریزی، کاظم، محرم نژاد، ناصر، سالاری، امیرحسین، سالاری، شبنم ،1390، ارائه مدل اجرائی مدیریت بهره وری سبز در صنایع نساجی، سومین کنفرانس ملی مهندسی نساجی و پوشاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، 8-1 .
6. طوبی، زینب، لاهیجانیان، اکرم الملوک، یوسفی، حسین ،1393، شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های بهره وری سبز در کارخانه زمزم تهران با استفاده از روش TOPSIS، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست، مرکز دانش، 23-1.
7. فروغی پور، حمید، صابونچی، رضا، تیپ، هادی،1390، ارزیابی بهره وری اماکن ورزشی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی همدان، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 11، 97- 89 .
8. آرمبین، مهدی، قهرمان تبریزی، کوروش، نورایی، طهمورث،1391، بررسی شیوه‌های افزایش بهره وری اماکن و فضاهای سرپوشیده ورزشی از دیدگاه مدیران ورزشی استان کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان .
9. مسجدی، محمد، رضایی صوفی، مرتضی،1395، عوامل موثر بر افزایش بهره وری اماکن و فضاهای ورزشی شهرداری در استان اصفهان، مقالات پوستر دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی، دوره 2، 154.
10. راستگو، سمانه، میرکاظمی، سیده عذرا، خراشادیزاده، محمد،1396، طراحی مدل مفهومی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی کشور، فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، دانشگاه گیلان، سال ششم، شماره2، 15-1.
11. بازرگان، عباس،1387، مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکرد های متداول در علوم رفتاری، تهران، انتشارات دیدار.
12. صفاری، مرجان،1391، طراحی مدل ورزش همگانی ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
13. میرز، لاورنس. اس، گامست، گلن و گارینو، ا. جی ،1396، پژوهش چندمتغیره کاربردی(طرح و تفسیر)، ترجمه حسن پاشا شریفی و همکاران، تهران، رشد.
14. هومن، حیدرعلی،1393، مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل(با اصلاحات)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
15. داوری، علی و رضازاده، آرش،1392، مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS، تهران، جهاد دانشگاهی.
16. پورکیانی، محمد، صباغیان راد، صفورا، 1393، مجموعه مقالات همایش ملی نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، 5.
17. صالحی، سید رسول، حسین پو، محمد، برکت، غلامحسین،1391، عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در شهرداری اهواز، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، شماره دوازدهم، 95-78 .
18. کیانی، ندا، رادفر، رضا ،1394، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر بهره‌وری سازمان با استفاده از مدل دیماتل، فصلنامه مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی، ش 35، 130-111.
19. جعفری، سیده فرزانه،1394، ارائه مدلی به منظورشناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری سبز در صنایع بوشهر و تأثیر آن بر کاهش آلودگی محیط‌زیست (مورد مطالعه شهرک صنعتی منطقه اقتصادی بوشهر)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خلیج فارس.
20. جعفری، امیر، معمارزاده طهران، غلامرضا،1396، شناسایی مؤلفه های موثر بر بهره وری کارکنان در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی، مجله طب نظامی، شماره 3، 244-234.
21. ادهمی، عبدالرضا و اکبرزاده، الهام،1390، بررسی عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست شهر تهران (مطالعه موردی مناطق 5 و 18 تهران)، نشریه جامعه شناسی مطالعات جوانان، شماره1، 62-37.
22. ندری، امیر،1388، مطالعه میزان بهره وری اماکن ورزشی استان لرستان وارائه مدل، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی.
23. غلامرضاپور، مصیب،1389، بررسی شیوه بهره برداری و تعیین عوامل موثر بر بهره وری اماکن ورزشی استان مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی و غیر انتفاعی شمال-آمل.
24. امیرحسینی، فائزه ،1391، اندازه گیری زیست کارایی و بهره وری سبز مجتمع های پتروشیمی ایران به روش تحلیل پوششی داده ها ( DEA)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
25. Masood, A. K.m, Abbasi, S. A, 2015, Workshop on Policy Development for Green Productivity Promotion, Taipei, Republic of China, 17-22.
26. Kamrul .A, Shams. R, (2017), Green public procurement implementation challenges in Australian public healthcare secto. Journal of Cleaner Production, 152, 181-197. [DOI:10.1016/j.jclepro.2017.03.055]
27. Gandhi, M. Selladurai, V. Santhi.P, 2006, Green productivity indexing : A practical step towards integrating environmental protection into corporate performance , International Journal of Productivity and Performance Management ,Vol, 55, No (7). [DOI:10.1108/17410400610702179]
28. Logamuthu and Suhaiza, Z, 2010, Factors Influencing the Implementation of Green Productivity Practices and its Effect on the Organisational Performance: A Comparision Study Between EMS 14001 and ISO 9000 Certified Companies in Malaysia, Asian Journal of Information Technology, 45-53. [DOI:10.3923/ajit.2010.45.53]
29. Hui, X. Yi-jun, Yuan. Jing-jing, H, 2017, Different Types of Environmental Regulations and Heterogeneous Influence on Green Productivity: Evidence from China, Ecological Economics, Vol 132, 104-112. [DOI:10.1016/j.ecolecon.2016.10.019]
30. Batuwitage, L. P, 2015, Policy Development for Green Productivity Promotion in the Srilanka, Workshop on Policy Development for Green Productivity Promotion, Taipei, Republic of China, 54-55.
31. Cohen, Jacob, 1992, Statistical Power Analysis, Current Directions in Psychological Science, vol 1(3), 98-101 [DOI:10.1111/1467-8721.ep10768783]
32. Bratasida, L, 2015, Green Productiyity and sustainable development.Workshop on Policy Development for Green Productivity Promotion, Taipei, Republic of China , 23-26.
33. Zhiyang .S, Jean-Philippe. B, Hervé .L, 2017, Aggregate green productivity growth in OECD's countries, International Journal of Production Economics, 189, 30-39. [DOI:10.1016/j.ijpe.2017.04.007]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.