دوره 6، شماره 12 - ( 12-1395 )                   جلد 6 شماره 12 صفحات 81-91 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (2818 مشاهده)

امروزه فرهنگ سازمانی نقش مهمی در پیاده­سازی نظام مدیریت دانش دارد. ازاین­رو، هدف اصلی این تحقیق پیش­بینی مدیریت دانش از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان­های ورزشی است. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیۀ مدیران فدراسیون­های ورزشی، کمیتۀ ملی المپیک و پاراالمپیک و آکادمی ملی المپیک (225n=) است که با استناد به جدول مورگان 124 نفر با روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب با حجم و تصادفی جهت انجام پژوهش انتخاب شدند. به­منظور جمع­آوری داده­ها، از پرسش­نامۀ 21 سؤالی مدیریت دانش پروبست و همکاران (2000) و نیز پرسش­نامۀ 25 سؤالی فرهنگ سازمانی ادوین (2006) استفاده شد. تحلیل داده­ها با استفاده از روش آماری رگرسیون ساده و چندگانه انجام شد. نتایج تحلیل داده­ها نشان داد مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی رابطۀ معناداری دارد (05/0p≤). به­علاوه، فرهنگ سازمانی قابلیت پیش­بینی مدیریت دانش را دارد. همچنین، در بین خرده­مقیاس­های فرهنگ سازمانی، سه خرده­مقیاس مشارکت، سازگاری و انعطاف­پذیری سازمانی به­ترتیب بیشترین توان پیش­بینی معنادار را برای مدیریت دانش داشتند. با درنظرگرفتن نتایج به­دست­آمده، توجه به فرهنگ سازمانی در محیط کاری می­تواند همچون مؤلفه­ای تأثیرگذار بر ارتقای مدیریت دانش در نظر مدیران قرار گیرد. 

واژه‌های کلیدی: مدیریت دانش، مشارکت، سازگاری
متن کامل [PDF 775 kb]   (1438 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت ورزشی
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۱/۱۸

فهرست منابع
1. سرلک، محمدعلی، (1387)، سازمان¬های عصر دانش، تهران: انتشارات پیام نور، ص 26.
2. زارعی¬متین، حسن، (1378)، روش¬های تغییر فرهنگ سازمانی، دانش مدیریت، شماره 46، صص 127-135.
3. میرفخرالدینی، سیدحیدر؛ فرید، داریوش، صیادی تورانلو، حسین، (1385)، بکارگیری مدل EFQM در تحلیل ابعاد فرهنگ سازمانی مراکز خدمات درمانی، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، دوره هفدهم، شماره دوم، صص30- 42.
4. دارمي، هادي، (1386)، بررسي عوامل موثر در موفقيت مديريت دانش در سازمانهاي پروژه¬اي، پايان¬نامة کارشناسی ارشد، دانشكدة مديريت دانشگاه تهران.
5. سیدجوادین، سیدرضا؛ امامی، مصطفی و رستگار، عبدالغنی، (1389)، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده¬های نفتی ایران) ، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم، شماره 12، صص 9-32.
6. رحیمیان، حمید؛ شامی زنجانی، هانیه، (1389)، تأثیر عوامل فرهنگ سازمانی بر استقرار فرآیندهای مدیریت دانش در معاونت فناوری و برنامه¬ریزی سازمان امور مالیاتی کشور، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، شماره4، جلد 26، صص 989- 1007.
7. طبیبی، سیدجمال¬الدین؛ نصیری¬پور، امیراشکان، ولی¬مقدم، سحر، (1388)، رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانایی در مراکز آموزشی درمانی استان زنجان، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 17، شماره 69، صص 84-91.
8. اسدی پیران، مهنوش،(1387)، بررسی رابطه بین مولفه¬های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر اساس مدل Globe، پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
9. زمانی، عصمت،(1388)، بررسی جایگاه مدیریت دانش بر اساس نظریه نوناکا (SECI) و رابطه آن با فرهنگ سازمانی در دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان-نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز.
10. احمدی¬نژاد، فاطمه،(1389)، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و چرخه مدیریت دانش در شرکت آب و فاضلاب شهر تهران، پایان¬نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور.
11. تفوق، مونا (1386)، بررسي و تبيين ويژگيهاي اساسي فرهنگ سازماني و رابطه آن با مديريت دانش، پايان¬نامه كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات، دانشگاه شهيد بهشتي.
12. گودرزی، محمود؛ ابوترابی، مجتبی؛ دستی¬گردی، مهدی؛ دستی¬گردی، کاظم، (1388)، ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان تربیت¬بدنی، مدیریت ورزشی، شماره 2، صص 201-214.
13. محرم¬زاده، مهدی؛ سیدعامری، میرحسین، اسدی، حسن، (1388)، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانایی در ادارات تربیت¬بدنی استان آذربایجان غربی، مجله المپیک، شماره 17، (4). صص 19-27.
14. گلوانی، مهدی، (1387)، ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در شرکت ایران خودرو، پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
15. سیدنقوي، میرعلی، نریمانی، مهدی، غلام حسینی، حسین، (1389)، فرهنگ و استراتژي و تاثیر آن بر اثربخشی سازمانی: با نگاهی بر مدیریت دانش، چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 1، صص 9-24.
16. حسن¬زاده، محمد و نصرتی، علیرضا، (1392)، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر راهبردهای مدیریت دانش، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری ایران، دوره 28، شماره 3، صص 583-610.
17. حقیقت¬منفرد، جلال و هوشیار، آیلر، (1389)، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران)، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم، شماره 11، صص 65-87.
18. قربانی¬زاده، وجه¬الله، هورمنش، فاطمه و غلامحسینی، حسین، (1390)، نقش فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش در چابکی سازمانی، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بهبود و تحول، شماره 65، صص 47-72.