دوره 4، شماره 7 - ( 6-1393 )                   جلد 4 شماره 7 صفحات 76-65 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (14021 مشاهده)
این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی ادراک­شده با فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت انجام شد. جامعه آماری را کلیۀ کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران (180=N) تشکیل دادند. به دلیل کوچک­بودن حجم جامعه، نمونۀ آماری برابر با کل جامعه در نظر گرفته شد. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. به منظور جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه­های عدالت سازمانی، فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت استفاده شد. اعتبار این پرسش­نامه­ها با استفاده از دیدگاه­های استادان مدیریت ورزشی اصلاح شد. پایایی پرسش­نامه­ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 94/0، 72/0 و  84/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از شاخص­های توصیفی و آزمون­های آماری K-S، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون دوربین واتسون جهت عدم وابستگی خطاها و تحلیل رگرسیون چندمتغیره (چندگانه) به انجام رسید. نتایج نشان داد بین عدالت سازمانی با فرسودگی شغلی (04/0=P، 186/0-=r) و تمایل به ترک خدمت (033/0=P، 198/0-=r) رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین ابعاد عدالت رویه­ای با فرسودگی شغلی (003/0=P، 277/0-=r) و عدالت توزیعی (037/0=P، 193/0-=r) و عدالت تعاملی (01/0&geP، 230/0-=r) با تمایل به ترک خدمت رابـطۀ منفی و معناداری مشاهده شد. ازطرفی نتایج تـحلیل رگرسیون نشان داد که عدالت تـوزیعی فرسودگی شغلی (016/0=P، 442/2-=t ، 737/2=F) و تمایل به ترک خدمت (01/0&geP ، 38/2-=t ، 471/3=F) را پیش­بینی می­کند. درنهایت چنین نتیجه­گیری می­شود که هرچه رعایت عدل و انصاف از سوی مدیریت سازمان درمقابل کارکنان بیشتر و بهتر باشد فرسودگی و ترک خدمت در بین کارکنان کاهش می­یابد و درپی آن عملکرد کارکنان بهبود خواهد یافت.
متن کامل [PDF 518 kb]   (4727 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
انتشار: 1393/5/24

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.